f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Girl’s Day

Girl’s day je celosvetový deň žien v IKT, ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Tento rok sme sa my, študentky V.OA a I.A, zúčastnili štvrtého ročníka tejto akcie a zamierili do Siemensu. Na začiatku bol pre nás pripravený kvíz, kde boli obrázky rôznych zdravotníckych zariadení a mali sme uhádnuť názov toho konkrétneho prístroja. V niektorých prípadoch bolo naozaj náročné uhádnuť názov alebo zistiť, čo sa skrýva pod skratkou, ako je napríklad CT. Po kvíze sme sa rozdelili do skupín a následne nám zamestnankyne Siemensu ukazovali rôzne zariadenia, ktoré majú využitie v medicíne. Mali sme možnosť vidieť, čoho všetkého je programovanie schopné a kde všade sa dá využiť.

Cieľom Girl’s day je povzbudiť dievčatá, aby študovali a následne aj pracovali v odbore IKT. Bola to výborná príležitosť ako si rozšíriť obzory, dozvedieť sa toho veľa nielen o samotnej informatike, ale aj o medicíne. Viacero z nás začalo brať informatiku nielen ako povinný predmet, ale i ako možnosť budúceho povolania.

... fotografie z akcie

...späť...