f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Expert geniality show - výsledky

Dňa 1. 12. 2016 sa konala súťaž pre žiakov stredných i základných škôl, kde si každý súťažiaci vo svojej vekovej kategórii mohol vybrať dve z ponúkaných súťažných tém: Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, Tajomstvá prírody, Svetobežník (mladší žiaci) a Do you speak English, Góly, body, sekundy, Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník (starší žiaci). V našej škole sa do súťaže zapojilo 35 súťažiacich, najlepší z nich (ktorí získali za svoje témy diplom) sú uvedení v tabuľke nižšie. Súťaže sa tento školský rok celkovo zúčastnilo 9384 žiakov (zo 435 škôl) z celého Slovenska.

Meno, trieda,
celkové poradie v SR
KategóriaDiplom v témeUmiestenie v SR
/Celkový počet súťažiacich
Dalibor Danko, I.A,
90. miesto v SR
Expert G12Dejiny, udalosti, umenie 26./384
Dalibor Danko, I.A,
90. miesto v SR
Expert G12Góly, body, sekundy103./679
František Sciranka, VI.OA,
163. miesto v SR
Expert G12Mozgolamy38./584
Adam Cabala, III.OA,
263. miesto v SR
Expert 8Mozgolamy80./767
Michal Gyurás, VI.OA,
264. miesto v SR
Expert G12Dejiny, udalosti, umenie66./384
Nikolas Drozda, II.OA,
307. miesto v SR
Expert 7Tajomstvá prírody60./641
Dominik Džupin, VI.OA,
378. miesto v SR
Expert G12Góly, body, sekundy100./679
Sebastián Jenis, VI.OA,
628. miesto v SR
Expert G12Svetobežník124./650
Andrej Szeles, II.A,
708. miesto v SR
Expert G12Mozgolamy115./584
Richard Pastirčák, VI.OA,
729. miesto v SR
Expert G12Mozgolamy68./584

Všetkým zúčastneným gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

... fotografie z akcie

... fotografie z odovzdávania diplomov

...späť...