f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Trojdňová exkurzia po pamiatkach a dominantách Prahy

Ráno dňa 12. 10. sa začala naša exkurzia do Prahy – stretnutím na vlakovej stanici v Košiciach, odkiaľ sme vlakom cestovali do Prahy. Po strastiplnej ceste plnej sedenia a nepríjemných stewardov sme o deväť hodín neskôr dorazili na náš internát. Nasledovalo pre výlety typické ubytovávanie a neskôr večerné potulky po meste, ktoré sme zakončili prekvapivo dobrou večerou. Na druhý deň nás čakal drsný budíček, ale vyvážili to znova prekvapivo dobré raňajky. Neskôr nás čakalo zdĺhavé, ale zaujímavé chodenie po meste, v ktorom bolo zahrnuté aj múzeum voskových figurín alebo dominanty Prahy Orloj, Karlov most. Keďže sme si obed riešili sami, každý si prišiel na svoje. Ani to, že sme sa nachádzali v centre hlavného mesta ČR, nezavážilo vo výbere jedla a väčšina účastníkov exkurzie zvolila lacnejšie varianty, ako napríklad kebab od Turka. Po dlhej ceste metrom a následnom oddychu sme deň zase zakončili dobrou večerou.

Keďže priemerná dĺžka spánku všetkých zúčastnených sa blížila k nule, budíček nebol veľmi veselý. Ihneď po raňajkách sme boli nútení rýchlo sa vysťahovať. Spolu s batožinou sme sa presunuli na „Hlavní nádraží“ a nechali ju v bezpečí tam. Oslobodený od batožiny sme sa zase vybrali metrom do mesta. Na začiatok sme si vybrali majestátny Pražský hrad s veľkolepou výmenou stráží.

Neskôr sme si pozreli kúsok z pražskej židovskej štvrte, a keďže sa už stmievalo, tak bol čas na návštevu festivalu svetiel (samozvaného Signal Festivalu) a na poslednú nočnú prechádzku po Prahe. Nakoniec sme sa metrom presunuli späť na miesto úschovy našej batožiny a svižne sme naskočili na vlak. Posledná, pre niektorých nepríjemná vec , ktorá nás čakala, bolo zopakovanie si deväť hodinovej cesty vlakom, ale teraz už v pokojnejšom podaní , keďže sa cestovalo v noci. Väčšina z nás zadriemala, ale tých pár výnimiek si mohlo užiť veľa zábavy a smiechu pohľadom na tváre spiacich cestujúcich. Ako ráno vyšlo slnko, tak aj my sme živí a zdraví dorazili do Košíc, kde sa naša cesta skončila. Niektorí majú na tento výlet viac a niektorí menej spomienok, ale všetci naň budeme spomínať v dobrom a tešíme sa na ďalšie výlety s našou školou.

... fotografie z akcie od Zuzky Petríkovej

... fotografie z akcie od p. prof. Attresa

video od Vanessy Kováčovej

...späť...