Európske certifikáty kvality

Minulý školský rok prebiehali na našej škole viaceré medzinárodné eTwinning projekty, pri ktorých naši študenti spolupracovali so svojimi rovesníkmi z európskych krajín. Po ich vyhodnotení Centrálnou podpornou službou (CSS) projektu eTwinning v Bruseli, ktorá je riadená Európskou sieťou škôl (EUN, je sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni) udelila našim dvom projektom Európsky certifikát kvality, čo je najvyššie ocenenie, ktoré možno získať v projekte eTwinning.

 

 

 

...späť...