f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň Zeme výtvarne

Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa aj my zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou. Témou bol Život na lúke, v lese a vo vode. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 21. 4. a medzi ocenených sa podarilo dostať aj nám: v 2. kategórii sa na krásnom 1. mieste umiestnila Petronela Bernárová (III.OA) a v kategórii špeciálnych cien získal cenu poroty Filip Rusnák (I.OA). S radosťou sme si tak mohli pripomenúť, čo pre nás naša Zem znamená a koľko pekného na nej môžeme nájsť.

... fotografie z akcie

...späť...