Deň Zeme s lesníkom

V piatok 21. 4. 2017 nás navštívil pán lesník Róbert Sačko. Porozprával nám o svojej práci a rôzne zaujímavosti o lese. Potom nás rozdelil do skupín, v ktorých sme riešili úlohy a vďaka nim sme spoznali stromy a ich drevo. Nakoniec nám ukázal predmety, s ktorými sa stretáva pri práci. Sme vďační za jeho prítomnosť, pretože sme sa naučili veľa nového.

... fotografie z akcie

...späť...