Deň študentstva

Pripomenutie Dňa študentstva pokladáme za dôležité aj my. Pripomíname si udalosti, ktoré sa odohrali v Prahe v roku 1989. Keďže platí pravidlo „keď chceš zmeniť budúcnosť, musíš poznať aj minulosť“, je to dosť podstatné. Preto boli dňa 16. 11. 2016 pripravené rôzne aktivity pre študentov. V telocvični sa priaznivci športu mohli zúčastniť dvoch turnajov. Prvý bol turnaj v stolnom tenise a druhý vo futbale. Žiaci, ktorí sa nájdu skôr v umeleckom smere, sa zúčastnili tvorivých dielní. Vyrábali tam rôzne košíky z papiera, alebo jednoducho – tvorili. Poslednou skupinou študentov bolí tí, ktorí sa zúčastnili turnaja v spoločenských hrách. Mali na výber z mnoho moderných spoločenských hier, a tí najšikovnejší (víťazi) si pripisovali pri každej hre body a nakoniec sa vyhlásil víťaz. Po aktivitách sme sa všetci presunuli do telocvične, kde sa začala imatrikulácia.

... fotografie z akcie

...späť...