Slávnostné otvorenie školského roka

Dňa 2.9.2015 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016. Po letných prázdninách, ktoré si vychutnali do sýtosti nielen žiaci, ale aj profesori, sme v našej malej školskej rodinke srdečne privítali nových žiakov - našich malých a veľkých prvákov! V tento deň na pôde našej školy nechýbal slávnostný príhovor pani riaditeľky, pani zástupkyne, ale ani spev našich talentovaných žiakov. Moderátorky, ktoré nás sprevádzali programom povzbudili do desiatich mesiacov učenia sa našich malých, ale aj tých najstarších žiakov - maturantov. Popriali sme si navzájom veľa síl, energie, chuti pracovať a prekonávať samých seba.

Po krátkom programe sa naši staronoví žiaci školy vybrali domov a nováčikovia absolvovali svoju prvú triednicku hodinu. Veríme, že spolu všetko zvládneme, budeme si naďalej nápomocní, ako aj po iné roky, a že sa i tento školský rok budeme v našich obľúbených súťažiach a olympiádach umiestňovať len na popredných miestach tabuliek.

...späť...

... fotografie z akcie