Valentínska pošta

Školská knižnica v spolupráci s krúžkom Svet kreativity pokračovala tento rok 2. ročníkom valentínskej pošty. Študenti vyrobili pohľadnice, ktoré si mohli posielať medzi sebou. O doručenie v rámci školy sa postarali šikovné študentky II.OA, Emka Bradová, Mirka Benková a Alexandra Červená. Valentínky našli svojich adresátov a veríme, že každého potešili.

...späť...

... fotografie z akcie