Úsmev ako dar

Celý Košický kraj (vrátane našej školy) sa 8.12.2015 zapojil do verejnej zbierky Spoločnosti priateľov detí z detských domov – Úsmev ako dar. Táto spoločnosť sa zameriava na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Príspevok bol dobrovoľný, a okrem toho boli rozdané aj nálepky s logom nadácie. Naši žiaci vyzbierali v meste Moldava nad Bodvou sumu 360,79 €. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti a veríme, že sme svojou vyzbieranou čiastkou pomohli aj my.

...späť...