súťaž Knižka z knižnice

Pri príležitosti marca - mesiaca kníh sa v školskej knižnici uskutočnilo vyhodnotenie súťaže "Knižka z knižnice". Po dôkladnom prekontrolovaní súťažných kartičiek nachádzajúcich sa v zapečatenej urničke sa hodnotiaca porota rozhodla vyhodnotiť súťaž v takom poradí:

1.MIESTO - Slávka Harčárová /žiačka 1.OA/
2.MIESTO - Kristína Halászová /žiačka 1.OA/
3.MIESTO - Emma Gedeonová /žiačka 1.OA/

Diplomy a vecné ceny boli odovzdané súťažiacim v priestoroch školskej knižnice dňa 4. marca 2016. Dúfame,že ich potešili. Tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom v poradí 3. ročníku súťaže Knižka z knižnice.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume