f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Trinásta komnata – protidrogový koncert

„Protidrogový koncert! Super, aspoň sa nebudeme učiť!“ Túto vetu si 4. novembra určite pomyslelo dosť študentov, čo sa koncertu zúčastnilo. Ako každý rok, v sále mestského kultúrneho strediska sa konal protidrogový koncert, ktorého sa zúčastnili žiaci Gymnázia Štefana Moysesa a Strednej odbornej školy v Moldave nad Bodvou. Študenti boli oslobodení z piatej a šiestej hodiny a spolu s profesormi vymenili školské prostredie za sálu MsKS. Koncert mal nás mladých poučiť o alkohole, drogách a o chybách, ktorých sa dopúšťame, o tom, že si treba dávať pozor, vážiť si nás samých, uvedomiť si naše hodnoty, cenu nášho života, veď predsa – život je len jeden. Koncert prebiehal v pozitívnej atmosfére a myslím, že bol prínosom pre viacerých, aby si uvedomili, že drogy a alkohol nie sú v živote tou správnou cestou, a aby pochopili, že takáto cesta vedie k zániku. V každom prípade, ďakujeme ujom za ich čas, námahu, ochotu. Snáď dosiahnu to, čo chcú – aby bol náš svet lepší.

...späť...

... fotografie z akcie