f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Spoznaj svoje mesto

Dňa 24. 06. 2016 v rámci Moldavského festivalu kultúry a športu sa organizovala súťaž Spoznaj svoje mesto. Na súťaži sa zúčastnili žiaci zo základných škôl a štyria naši žiaci z prímy. Organizátori pre nich pripravili 9 stanovíšť, kde žiaci získali nové poznatky o historických pamiatkach v Moldave nad Bodvou. Stanovištia tvorili: drevená Sojková brána, židovská synagóga, moldavská jaskyňa, socha Szepsi Laczkó Máthého, vínna pivnica, pamätník Szepsi Csombor Mártona, rímskokatolícky kostol, severné ohradenie mesta a múzeum Kováčska vyhňa. Na jednotlivých stanovištiach boli pre žiakov pripravené zaujímavé aktivity, ako napríklad vedomostné úlohy alebo súťaže zručnosti. Žiaci si spojili príjemné s užitočným a strávili príjemný deň v uliciach Moldavy.

... fotografie z akcie

...späť...