Vyhodnotenie súťaže IHRA 2016

Dňa 20. apríla 2016 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konala študentská konferencia. Boli na ňu pozvaní najúspešnejší mladí programátori z celého Slovenska, ktorí sa tento rok zapojili do súťaže v programovaní počítačových hier s názvom IHRA. Jedným z deviatich ocenených v kategórii stredných škôl bol aj študent našej školy František Sciranka (V.OA). Svoje programátorské zručnosti prezentoval pred porotou a ostatnými súťažiacimi. Po záverečnom vyhodnotení získal okrem "diplomu za najlepší simulátor burzy" aj poukážku na nákup kníh a počítačovú hru. Ferkovi gratulujeme a želáme, aby ho radosť z programovania neopúšťala a vytvoril ešte veľa zaujímavých programov.

...späť...

... fotografie z prezentácie