Čo sa skrýva za skratkou GMO?

V posledných dňoch školského roka nás navštívila Lucia Hiľovská, bývala žiačka našej školy, ktorá nám prezentovala informácie o geneticky modifikovaných organizmoch. Atmosféra v triede bola na nezabudnutie, málokedy sa docieli efekt nerušeného prezentovania. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí, napríklad sme zistili, že existujú rôzne druhy fosforeskujúcich zvierat, od kuriatok až po opice, alebo že mnoho potravín, ktoré sa vo svete konzumujú, je taktiež geneticky modifikovaných. Prezentácia bola o to zaujímavejšia, že nám bol poskytnutý priestor na vlastnú tvorbu a samozrejme na kladenie otázok. Ani sme sa nenazdali a možno sme ani nepoložili všetky otázky a bol koniec našej dvojhodinovej prednášky. Myslím, že sme si so sebou odniesli veľa užitočných informácií a musím podotknúť, že aj vo vede platí, že všetko zlé je na niečo dobré.

...späť...