f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Expert geniality show

Dňa 1. decembra 2015 sa uskutočnila na našej škole celoslovenská súťaž EXPERT geniality show, ktorá má už dlhšiu tradíciu. Aj teraz sa do nej zapojilo 13 žiakov z rôznych ročníkov a vyberali si podľa svojich záujmov z týchto tém:
• Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
• Svetobežník (geografia),
• Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
• Do you speak English? (anglický jazyk),
• Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
• Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy).

V školskom roku 2015/16 sa vo svojej kategórii v téme MOZGOLAMY umiestnil študent našej školy Richard Pastirčák na 80. mieste, František Sciranka na 136. mieste, vo svojej kategórii sa v téme SVETOBEŽNÍK umiestnil Adam Lukács na 73. mieste. Celkový počet účastníkov tejto kategórie: 643 Mozgolamy, 623 Svetobežník. Blahoželáme!

...späť...

... fotografie z akcie