Exkurzia do múzea

Študenti prvého ročníka sú v druhom polroku tohto školského roku zapojení do medzinárodného eTwinning projektu s názvom European Jobs and Careers. Cieľom projektu je oboznámiť sa s tradičnými remeslami, ktoré už vymizli, preskúmať povolania v minulosti a porovnať ich so súčasnými profesiami v rôznych európskych krajinách (v projekte sú zapojení študenti z Rumunska, Ukrajiny, Turecka, Grécka, Talianska a Arménska). Výsledky svojho prieskumu budú prezentovať využitím rôznych IKT nástrojov a porovnávať svoje zistenia v rámci spomínaných európskych krajín. Jednou z aktivít projektu je návšteva lokálneho múzea, a preto sme sa dňa 12. 02. 2016 vybrali do miestneho múzea. Tu mali študenti možnosť vidieť a počuť o tradičných remeselách a povolaniach z minulého storočia v našom meste. Najprv nám náš spievodca ukázal starú kováčsku vyhňu a potom sme pokračovali v prehliadke priestorov múzea, kde boli vystavené rôzne historické exponáty týkajúce sa obuvníctva, rezbárstva, kováčstva, hrnčiarstva, tkáčstva, modrotlače, výšivkárstva, krajčírstva. Študenti tak mali možnosť na vlastné oči vidieť kúsok z našej histórie a fotografie exponátov tak budú môcť použiť v príprave svojich prezentácií.

... fotografie z akcie

...späť...