f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Dni otvorených dverí

V dňoch 7. – 10. decembra sa v priestoroch našej školy uskutočnili Dni otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť nazrieť do našich tried, učební a laboratórií a vyskúšať si rôzne aktivity, napríklad vymaľovať antistresové maľovanky v kreatívnom svete, študovať anatómiu tela v učebni biológie, priblížiť si akcie našej školy prostredníctvom videa v učebni geografie alebo s nadšením pozorovať chemické reakcie v chemickom laboratóriu. Prehliadka sa končila v učebni informatiky, kde návštevníci vyplnili dotazník o tom, ako sa im naša škola páčila. Naše gymnázium si prišli obzrieť žiaci z blízkych škôl aj ich rodičia, aby tak získali informácie o tom, ako sa u nás študuje. Veríme, že návštevníkom sa páčila tak prehliadka, ako aj škola.

... fotografie z akcie

...späť...