Deň študentstva

Bolo 16. 11. 2015 a v škole bolo rušno. Nebol to totiž typický školský deň s kopou písomiek. Bol to Deň študentstva! Každá trieda mala priradených „profesorov/profesorky”, ktorými boli tohtoroční maturanti. Tí sa nám usilovne snažili odovzdať svoje vedomosti, či už úspešne, alebo neúspešne. Po dvoch vyučovacích hodinách sa každý z nás pobral na aktivitu, ktorú si už skôr zvolil.

Niektorí si vybrali spoločenské hry, kde sa mohli skvelo zabaviť so spolužiakmi, jumping, pri ktorom si úžasne zaskákali, či posilňovanie, kde sa zrodili noví siláci. V kreatívnom svete vznikli nové umelecké diela alebo aj pokusy, ktorými sme objavili nové kúty biológie i chémie. Jednoducho, každý si prišiel na svoje. Na konci vzrušujúceho dňa sme sa všetci nadšene pobrali domov a užili si nasledujúci sviatočný deň.

... fotografie z akcie

...späť...