f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Slávnostné otvorenie školského roka

Ticho, ktoré prežívalo naše gymnázium počas letných prázdnin, vystriedal veselý džavot a známe priestory sa zaplnili staro-novými študentskými tvárami. 2. septembra 2014 sa brány k novým poznatkom otvorili po 60.-krát. Slávnostné otvorenie prebiehalo v duchu tradícií tvorivých moderátoriek a samozrejme nechýbal ani motivačný príhovor pani riaditeľky, ktorá všetkým študentom zaželala úspešný školský rok. Prijali sme medzi seba aj malých gymkáčikov – nových členov našej školskej rodiny...
Všetkým študentom prajeme veľa úspechov, síl a energie do vzdelávania a našim profesorom veľa elánu, trpezlivosti a radosti z práce. Preto všetci vykročme šťastne pravou nohou do nového školského roku 2014/2015.

...späť...

... fotografie z akcie