Skvelé výsledky maturitných skúšok 2015

Z výsledkov EČ MS 2015, ktoré zverejnil NÚCEM a sú prístupné na portáli Výsledky testovaní, vyplýva, že študenti Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou dosiahli vynikajúce výsledky:

Percentuálna úspešnosť Percentil
Slovenský jazyk a literatúra: 69,2 92,2
Anglický jazyk: 73,4 62,8
Matematika: 63,8 92,3

V prehľadnej tabuľke uvádzame percentuálnu úspešnosť, ale aj percentil, ktorý vyjadruje, koľko percent škôl dosiahlo v testovaní horší výsledok.

Našim študentom gratulujeme a ďakujeme :-)

...späť...