Mladý vedec

Naši študenti, predovšetkým tí z nižších ročníkov, sú veľmi zvedaví a majú chuť neustále objavovať niečo nové. Práve z tohto dôvodu vznikol krúžok Mladý vedec, na ktorom sa venujeme zaujímavým aktivitám z prírodovedných predmetov. Študenti tak majú možnosť bádať, skúmať, overovať svoje predpoklady a hlavne – naučiť sa niečo nové.

Na jednom z prvých stretnutí sme sa zahrali na odborníkov z oblasti kriminalistky. V úvode sa študenti dozvedeli základné informácie o biologickej podstate, vzniku, typoch a význame dermatoglyfov, teda odtlačkov prstov, v praxi. Za pomoci uhlíkov a lepiacej pásky sme si navzájom odobrali odtlačky prstov. Následne si mladí vedci s nadšením porovnávali unikátne kresby svojich jedinečných „podpisov“. Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie ☺.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume