f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Valentínska pošta

Školská knižnica v spolupráci s krúžkom Svet kreativity začala tento rok 1. ročník valentínskej pošty. Študenti vyrobili pohľadnice, ktoré si mohli posielať, či už medzi sebou, alebo svojim blízkym. O doručenie v rámci školy sa postarali šikovné študentky I.OA. Akcia prebehla úspešne, valentínky našli svojich adresátov a veríme, že každého potešili. Posilnení úspechom budeme v tejto novej tradícii pokračovať aj na budúci rok.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume