f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Lov na QR kódy

V týždni, keď boli všetci žiaci našej školy roztrúsení po výletoch a "v prírode", ostalo v škole zopár študentov kvarty, ktorí nelenili a pripravili pre svojich najmladších spolužiakov (primánov) netradičné opakovanie polročného učiva. Prelúskali učebnice z dejepisu, geografie, fyziky, biológie, angličtiny a z každého predmetu vytvorili tucet otázok, ktoré zakódovali pomocou QR kódov. Pripravené kódy potom vytlačili a poskrývali po celom areáli školy.

Po návrate primánov zo školy v prírode sa mohlo začať súťažiť. Rozdelili sa do skupín, v každej skupine mali mobil s čítačkou QR kódov a odpoveďový hárok na zapisovanie odpovedí na pripravené otázky. Otázky z primánskeho učiva nachádzali na rôznych miestach: na kvetináčoch, v suteréne, v knižnici, na nástenkách, po stenách či na zárubniach. Takouto zábavnou formou si oprášili svoje vedomosti a najúspešnejší tím (v zložení: Nelka, Lucka a Emka) získal zaslúženú odmenu, ktorá bude odovzdaná na koncoročnom oceňovaní študentov.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume