Matematické súťaže, finančná gramotnosť

V druhom polroku tohto školského roka sa rozbehli viaceré matematické súťaže. Ako po iné roky, zapojili sme sa do nich aj my.
Dňa 12. marca sa vybraní študenti kvarty (11 žiakov), kvinty (2 žiaci) a septimy (5 žiakov) potrápili s úlohami Matematickej olympiády Pangea, ktorú organizuje spoločnosť Bystra Education, s.r.o. s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
V pondelok 23. marca sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Klokan, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov z celej školy. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.
Po školskom kole Pytagoriády sme v kategórii P6 vyslali do ďalšieho kola 4 riešiteľov, z ktorých dvaja sa stali úspešnými riešiteľmi v obvodnom kole. Blahoželáme hlavne Dávidovi Kövesimu z I.OA za získanie 2. miesta a Petronele Bernárovej z I.OA, ktorá sa umiestnila na peknom 10. mieste.

V rámci prehlbovania Finančnej gramotnosti sme zapojili našich najmladších študentov (žiaci nižších ročníkov OG) do online finančnej súťaže Kam sa mince kotúľajú. 26. marca súťažili dve skupiny: 10 žiakov z I.OA a 7 žiakov z III.OA. Dňa 01. apríla sa zapojilo do súťaže aj 7 žiakov kvarty.

Veríme, že študenti mali radosť z riešenia rôznych matematických úloh a problémov v rôznych súťažiach a s napätím očakávame výsledky, ktoré by mali do školy doručiť v nasledujúcich mesiacoch. Držíme palce.

...späť...

... ďalšie fotografie: Finančná súťaž, Pangea