f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Náš prvý deň v knižnici

Ísť do knižnice bol ten najlepší nápad, ako sa odreagovať od kopy povinností počas nášho nabitého rozvrhu. Moje prvé dojmy zo školskej knižnice boli skvelé. Bolo tam veľa kníh. Nie práve milióny, ale aj tak to stačilo na pokrytie celej steny. Knihy dodávali miestnosti zvláštne čaro. Práve preto, že tam bola kopa tajomstiev ukrytých v knihách. Našou prvou úlohou bolo nájsť si knihu, ktorá by sa nám páčila. Bolo to ťažké. Každý si predstavoval svoju vysnenú knihu. Niekto túžil nájsť knihu dobrodružnú, niekto poučnú encyklopédiu alebo niečo úplne iné. Keď sme mali vybrané, presunuli sme sa do čitárne. Pekne sme sa usadili do pohodlných vriec s knihou v ruke. No tichú relaxáciu pomerne rýchlo vystriedal skôr chaos. Niektorým žiakom totiž nedalo, že v miestnosti bolo také ticho. Utíšiť ich stále dokázala pani knihovníčka, ktorá nám vzápätí rozdala Qízik. Boli to základné otázky, ktoré by mal ovládať každý. Napríklad kto je prezidentom Slovenskej republiky alebo akou menou platíme u nás. Jedna otázka bola taká jednoznačná, a predsa nás dokázala oklamať. Správne sa rozhodli len tí, ktorí chceli trocha zariskovať. Skvelé bolo, že ten Qízik bol taký jednoduchý, že sa nikto nedostal pod päť bodov zo siedmich. Ale ešte sa vráťme k situácii, ktorá vládla v čitárni. Qízik nás zabavil tak na minútku a potom prišlo fotografovanie. Jedna fotka spredu, druhá zozadu, ďalšia sprava, zľava a tak ďalej. Fotografkou na túto príležitosť bola pani profesorka Fehérová. Keď dofotografovala, tí rozumnejší si čítali knihu, ktorú si vybrali, a tá druhá skupinka robila všetko preto, aby čítať nemusela. Ku koncu hodiny sme si ešte mohli ísť knihu vypožičať domov, prípadne si popozerať a vybrať iné.
V každom prípade je skvelé, že sme strávili jednu celú hodinu s knihami. Určite to niekoho presvedčilo natoľko, že tam bude tráviť viac času. Samozrejme, dozvedeli sme sa aj o úžasných súťažiach, pri ktorých nám k víťazstvu pomôžu knihy. K tomuto všetkému chcem len dodať, že by sme si takúto hodinu mali zopakovať. :)

...späť...

... fotografie z akcie