Exkurzia - hvezdáreň

Dňa 21. apríla 2015 sa naši študenti z tried III.OA a V.OA zúčastnili exkurzie do medzevskej hvezdárne. RNDr. Pavol Rapavý nám prednášal na tému Medzinárodný rok svetla. Pomocou prednášky sme spoznali významných fyzikov, vďaka ktorým vieme pochopiť svetelné javy. Dozvedeli sme sa, aké dôležité je správne nočné osvetlenie, a že vidieť krásnu nočnú oblohu, plnú hviezd už nemusí byť samozrejmosťou. Prednášku dopĺňali aj víťazné fotografie súťaže „Svieťme si na cestu nie na hviezdy“.

...späť...

... fotografie z akcie