Girl's day 2015

Už sa stalo tradíciou, že štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci roka sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku organizuje po celom Slovensku Girl's day. Tohto roku to pripadlo na 23. apríla. Cieľom tejto akcie je ukázať študentkám vo veku od 14 do 18 rokov, že študovať techniku sa oplatí, a že aj ženy majú možnosti sa uplatniť v IT priemysle. Firmy so zameraním na informatiku otvorili svoje dvere pre dievčatá, aby im ukázali, ako sa aj ženy dokážu uplatniť v tomto prevažne mužskom svete. Naše študentky kvitny (9 dievčat) a kvarty (3 dievčatá) sa tiež zúčastnili tejto akcie a navštívili v Košiciach IT firmu Siemens. Po malom občerstvení a milom uvítaní v priestoroch firmy nám štyri zamestnankyne ukázali svoje pracovisko, porozprávali nám o svojej zaujímavej práci. Dozvedeli sme sa, že aj ženy programujú, či testujú sofvér, ktorý firma vyvíja pre známe medicínske diagnostické zariadenia (napr. USG, CT, MR,...). Mali sme možnosť na vlastné oči vidieť, ako je informatika (konkrétne programovanie) úzko napojená na každodenný život, na naše zdravie.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume