EURÓPA V ŠKOLE

Naša škola je známa tým, že sa každoročne zapája do rôznych súťaží. Výnimkou nebol ani tento rok, keď sme sa zapojili do 62. ročníka súťaže Európa v škole. Prispeli do nej naši najmladší, ale aj tí starší žiaci výtvarnými, literárnymi a multimediálnymi prácami na rôznorodé, niektoré naozaj neumelecké témy. Spracovať témy ako Vzdelanie je tu pre všetkých, Voda znamená život, 70 rokov mieru. Už žiadna vojna? nebolo vôbec jednoduché. Avšak našou ctižiadostivosťou a chcením sme si s nimi hravo poradili, pričom nám svojimi inšpiráciami a radami veľmi pomohla naša pani profesorka F. Fehérová, za čo jej patrí veľká vďaka. Mohli sme si tak vychutnať sladkú chuť našich úspechov. Do ďalšej práce prajem nám študentom veľa chuti, nech sú naše myšlienky, ktoré umelecky spracúvame každým dňom viac a viac, posúvané na tú správnu úroveň.

Výsledková listina:

Kategória II

Okresné kolo a postup na celoslovenské kolo (10 – 12 rokov):
Téma: Vzdelanie je tu pre všetkých

Individuálna práca:
1. miesto – Petronela Bernárová, I.OA – výtvarná časť

Skupinová práca:
3. miesto – I.OA – výtvarná časť

Kategória III

Okresné kolo (13 – 15 rokov):
Téma: Voda znamená život

1. miesto – Simoneta Mértenová, V.OA – literárna časť
3. miesto – Alexandra Migasová, V.OA – výtvarná časť

Kategória IV

Krajské kolo a postup na celoslovenské kolo (16 – 19 rokov)
Témy: Európa za rozvoj cestou spolupráce, Len nech sú moje džínsy v pohode a lacné!, 70 rokov mieru. Už žiadna vojna?

Individuálne práce:
1. miesto – Ruth Borovská, V.OA – multimediálna časť
2. miesto – Martina Janičková, V.OA – výtvarná časť

Skupinové práce:
1. miesto – Adam Cingeľ, Roland Kister, VII.OA – výtvarná časť
1. miesto – Ruth Borovská, Martina Janičková, V.OA – multimediálna časť

CELOSLOVENSKÉ KOLO

Ruth Borovská – čestné uznanie v multimediálnej časti
Martina Janičková – víťazka vo výtvarnej časti

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume