Deň zdravia - prezentácie

7. apríl je v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň zdravia. Na našej škole sme si ho pripomenuli prezentáciami, pripravenými žiakmi VII.OA. Tie boli potom prezentované žiakom V.OA a IV.OA. Prezentácie sa zaoberali problémami (samozrejme zdravotnými) ako alkaloidy a ich vplyv na človeka, obezita či akné. Žiaci mali možnosť na záver položiť otázky na témy ohľadom zdravia, ktoré ich zaujímali. Zdravie je v našom živote veľmi dôležité a mali by sme na neho myslieť stále, nielen v tento jeden deň.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume