f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Červené stužky 2014

Dňa 1. decembra 2014 sa na pôde našej školy ozval symbolický gong, ktorý pravidelne ohlasuje rozhlasové relácie. Tak ako každý rok, prvodecembrová rozhlasová relácia sa zamerala na kampaň boja proti AIDS. Počas tejto relácie každý poverený žiak vo svojej triede rozdal červené stužky, ktoré mali symbolizovať STAROSTLIVOSŤ, ZÁUJEM, NÁDEJ a PODPORU pre tých, ktorí sú chorí; tých, ktorí umreli; tých, ktorí podporujú vynájdenie účinnej liečby, ktorá zabráni šíreniu AIDS.

Avšak, červená stužka nestačí na všetko. Ľudia s ňou sa iba pripájajú k slovám a skutkom, ktoré našou STAROSTLIVOSŤOU, ZÁUJMOM, NÁDEJOU a PODPOROU dokážu skutočne niečo zmeniť. My sme svoj záujem prejavili tradične aj účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži Červené stužky. Preto sa pridajte k hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky, pridajte sa k NÁM!

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume