Art without borders

Na záver školského roka nás čakal náročný týždeň. Naša škola v dňoch 28. júna – 3. júla 2015 realizovala medzinárodný projekt s názvom Art without borders. Išlo o projekt s finančnou podporou Višegrádskeho fondu. Zúčastnilo sa ho 12 výtvarne nadaných študentov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou a po dvanásť študentov z každej z krajín V4 (Česká Republika – Gymnázium Tišňov, Poľská Republika: Gimnazjum No 1 im. Jana Pawla II Brzozów, Maďarská republika: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Karcag ). Počas týchto dní mali možnosť navštíviť zaujímavé miesta v našom meste a jeho okolí (historické pamiatky v Moldave, pamätihodnosti v Košiciach, Jasovskú jaskyňu, Premonštrátsky kláštor s francúzskou barokovou záhradou v Jasove, Hámor v Šugove, Hvezdáreň v Medzeve, Turniansky hrad, Zádielsku dolinu…).

Na workshopoch v popoludňajších hodinách mali možnosť svoje dojmy a zážitky stvárniť v umeleckých dielach, pričom používali rôzne kreatívne techniky (kresba, koláž, graffiti, počítačová grafika, sochárske experimentovanie – objekt, enkaustika, monotypia, batika, maľba, kresba tušom, fotomontáž, vypichovanie). Študenti pracovali v dvanástich národnostne zmiešaných štvorčlenných skupinách, vytvorili tak dvanásť umeleckých diel, ktoré budú vystavené a nakoniec prezentované vo forme kalendára. Môžeme skonštatovať, že projekt sa vydaril, študentom sa v "umeleckom tábore” páčilo, mali možnosť navštíviť zaujímavé miesta v okolí, oboznámili sa s netradičnými výtvarnými technikami, boli donútení komunikovať so zahraničnými študentami a učiteľmi. Takže sa všetci mali možnosť presvedčiť, že umenie je naozaj bez hraníc - Art without Borders.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume:
nedeľa (1.deň)
pondelok (2.deň)
utorok (3.deň)
streda (4.deň)
štvrtok (5.deň)
piatok (6.deň)
práce

stránka projektu