Rozlúčka s maturantmi

V jeden viac-menej slnečný a pre našich štvrtákov a oktavánov hlavne nezabudnuteľný deň - 9.5.2014 sa v našej škole uskutočnila rozlúčka s maturantmi. Tak ako každý rok, aj tentoraz, sme ich privítali príhovorom a spevom v podaní talentovaných žiakov nášho gymnázia. Počas slávnostného ceremoniálu nechýbali slzy, roztrasený hlas našich starších žiakov pri čítaní príhovoru, ale ani nesmelé úsmevy či už maturantov alebo ostatných zúčastnených. Poplakali si nielen dojatí rodičia, ktorí prišli v hojnom počte, ale aj samotní maturanti. Smútok sa prejavil aj na tvárach profesorov. Šikovných, ale hlavne do života pripravených maturantov, sme ocenili odmenami, ktoré určite v budúcnosti po prijatí na VŠ využijú.

Na záver nám v ich podaní po škole zneli veselé piesne, no neminuli nás ani vtipné rady, použiteľné do života, ako aj typická tradícia pri rozlúčke s maturantmi - podávanie rúk. Finančne sme im prispeli na ich, veríme, že nie posledné spoločné posedenie a my, mladší žiaci GŠM, sme pokračovali vo vyučovaní. Naši najstarší spolužiaci s úsmevom na tvári a maličkou slzou v oku vyrazili do moldavských ulíc a potom na spoločný obed.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume