f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Celoslovenská matematická súťaž PANGEA

Práca s nadanými a talentovanými žiakmi prináša radosť. Teší nás, že aj v dnešnom svete počítačov a IKT technológií, je o lúskanie zaujímavých a náročných úloh zo strany žiakov záujem.
Dňa 18.2.2014 sme sa prvýkrát zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže PANGEA. Celkove sa zapojilo 20 žiakov z ročníkov sekunda, tercia, sexta, septima, II.A a III.A. Úlohy rôznej obtiažnosti s celkovým počtom 25 sa riešili za 45 minút. Po vyplnení odpoveďových hárkov a ich odoslaní do Bratislavy nastal dlhý čas čakania na výsledky. A tu sú:
SEKUNDA z 5 054 žiakov bolo 32 víťazov, naši najlepší boli Dávid GIÁK, Marco HUŽVÁR 31.miesto, Františka KASÁŠOVÁ 33.miesto.
TERCIA z 5 119 žiakov bolo 19 víťazov, náš najlepší bol František SCIRANKA 1. miesto, Richard Pastirčák 18.miesto, Denis Németh 24.miesto.
SEXTA, II.A z 9 505 žiakov bolo 47 víťazov, náš najlepší bol Samuel MIGAS 43.miesto
SEPTIMA, III.A z 8 635 žiakov bolo 15 víťazov,naši najlepší boli Norbert DOBOŠ, Adam ŠMELKO 25.miesto, Adrián SZEGEDI 27 miesto.

Srdečne blahoželáme víťazom, hlavne Ferkovi. Náš supervíťaz pocestuje na celoslovenské kolo 30. apríla 2014. Držíme mu palce.

...späť...