f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Mikuláš

Tak ako každý školský rok, tak aj tento sa na našej škole 6. decembra, teda na svätého Mikuláša, študenti VII.OA nahodili do kostýmov anjelov a čertov a spolu s Mikulášom navštívili triedy mladších spolužiakov i maturantov. Oboznámili žiakov s tým, kto to vlastne svätý Mikuláš bol, a potom im dali možnosť preukázať svoj talent. Niektorí žiaci, ba dokonca aj profesori Mikulášovi zaspievali a každý potom dostal malú sladkú odmenu.

...späť...

... fotografie z akcie