Mikuláš

Tak ako každý školský rok, tak aj tento sa na našej škole 6. decembra, teda na svätého Mikuláša, študenti VII.OA nahodili do kostýmov anjelov a čertov a spolu s Mikulášom navštívili triedy mladších spolužiakov i maturantov. Oboznámili žiakov s tým, kto to vlastne svätý Mikuláš bol, a potom im dali možnosť preukázať svoj talent. Niektorí žiaci, ba dokonca aj profesori Mikulášovi zaspievali a každý potom dostal malú sladkú odmenu.

...späť...

... fotografie z akcie