Klokan 2014

Dňa 24. marca 2014 sa uskutočnila na našej škole najväčšia medzinárodná súťaž KLOKAN, ktorá má už dlhšiu tradíciu. Aj teraz sa do nej zapojili žiaci rôznych ročníkov, nižšie nájdete umiestnenie všetkých zúčastnených.
Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:

menotriedapercentil (%)
František SCIRANKAtercia92
Patrik TIMKOtercia89,4
Richard PASTIRČÁKtercia77,2
Norbert DOBOŠseptima89,9
Adrián SZEGEDIseptima78,2

... fotografie sú vo fotoalbume

...späť...