f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


HROCH 2014

Dňa 1.4.2014 sa na našej škole uskutočnila zábavno- vedomostná súťaž HROCH, na ktorú sa prihlásilo 80 detí z okolitých základných škôl, ktoré spestrili deň na našej škole. Súťažilo sa v dvoch predmetoch: slovenskom jazyku a literatúre a matematike, v dvoch kategóriách: 7. a 8. ročníku. Za ich usilovnosť a šikovnosť sme ich odmenili sladkosťami. Najlepší z nich dostali diplomy a hodnotné ceny. Počas prestávok boli prevedení našou školou, ktorá sa im veľmi páčila. Súťaž organizovali žiaci nášho gymnázia, ktorí tieto úlohy vymysleli a po vypracovaní žiakov aj opravili a vyhodnotili. Na záver vám prinášame perličky súťažiacich zo slovenského jazyka a literatúry:
1. Drevo pílili pílkom.
2. Štípe, hryzie a nemá zuby: komár, jašterica, babka.
3. Bradu má, ale radu ti nedá: Mikuláš.
5. Hroch do brány gól nedalo.
6. Len to nepomieš.

...späť...

... fotografie z akcie