Filmové predstavenie

Dňa 6. 11. 2013 sa študenti z III.A, IV.A, VII.OA a VIII.OA mali zúčastniť bábkového divadelného predstavenia Karneval na popravisku. Boli by sme videli satirické spracovanie troch príbehov z Boccacciovho diela Dekameron. No nech už to bol zásah vyššej moci alebo len bežné ochorenie hercov, napokon sme sa ocitli v kinosále na filme Bedári. Precvičili sme si angličtinu, „prečítali“ rozsiahle dielo Victora Huga za dve hodiny, videli muzikál a ostáva nám dúfať, že z maturitnej skúšky neodídeme so sklonenou hlavou ako bedári...

...späť...