Otvorenie čitárne

V našej škole pribudol nový oddychový priestor - krásna, ešte voňavá, čerstvo vymaľovaná čitáreň. Otvorenie prebehlo pri príležitosti Dňa detí - 30. mája. Pozvali sme naň našich mladších kamarátov zo ZŠ Mokrance. Keďže sme boli v čitárni, naše terciánky a kvartánky im predviedli zážitkové čítanie z detských kníh. Sekundáni im zahrali divadielko o spomalenej princeznej, ktoré malí diváci ocenili výrazným potleskom. Spoločne sme si ešte namaľovali ilustrácie z vypočutých kníh a rozlúčili sme sa s tým, že sa ešte určite stretneme.

... fotografie sú vo fotoalbume

...späť...