Červené stužky

Každý rok si na našej škole pripomíname 1. december ako Deň boja proti AIDS. My sme si tento deň pripomenuli 2. decembra. Žiacka školská rada sa ho zhostila pripínaním červených stužiek, ktoré sú symbolom tejto kampane. Aktivity boli tohto roku zamerané na človeka ako na ľudskú bytosť, ktorá je krehká a ľahko zraniteľná. Na hodinách spoločenskovedného seminára žiaci sledovali film Anjeli, na túto tému diskutovali a vyjadrovali svoje názory. Na hodinách etickej výchovy sa viedli rozhovory o ochrane zdravia a hodnote človeka. Neodmysliteľnou súčasťou aktivít je tvorba pohľadníc s témou kampane. Aj výtvarnou formou sa dá jednoducho vyjadriť myšlienka o hodnote ľudského života. Kampaň vyvrcholila rozhlasovou reláciou, ktorú pripravili žiaci VIII.OA.

... fotografie sú vo fotoalbume

...späť...