f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Cantus versus

Hudba. Čo nám vlastne ponúka?
Hreje nás pri srdiečku, keď jej nám trošku clivo.
Hodiny, ktoré trávime s hudbou, sú balzamom pre našu dušu.
Hlad, ktorý cítime každý deň, keď máme nedostatok vitamínu H – hudby.
A na záver Harmóniu, ktorá nám umožňuje vyrovnať si svoju myseľ.
Každý deň je pre nás oslavou, možnosťou prijímať zvuky mesta, ľudských hlasov a hudby.

Dňa 26. novembra sme sa po tretíkrát zišli v Inkubátore – podnikateľskom centre na zaujímavom podujatí s názvom Cantus versus. Je to oslava poézie, hudby a výtvarného umenia. Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej časti projektu, a to s netradičným výtvarným stvárnením – objektom autorskej knihy. Knihu zrealizovali na hodinách výtvarnej výchovy žiaci II.OA. Verím, že aj na budúci rok prispejeme a obohatíme výstavu niečím novým a zaujímavým.

... fotografie sú vo fotoalbume

...späť...