Prieskum tety Biológie

V utorok 12. 11. 2013 sme vstúpili do vysokej, prehistoricky vyzerajúcej budovy. Tak pôsobila navonok. Avšak, len čo sme vkročili dnu, táto stavba sa zmenila na niečo úplne iné, neobyčajné. Zmenila sa na zábavno-poučný park. Steel park bol rozdelený do niekoľkých sektorov. Našim cieľom bola oblasť biológie. Každý z nás si mohol vyskúšať tie najmodernejšie prístroje skonštruované v SAV, napríklad: prístroj na meranie tlaku v pokoji alebo po záťaži, zariadenie zisťujúce silu našej koncentrácie a relaxácie. Pri každom stroji nás odborníci informovali o jeho činnosti a potom nám upresnili výsledky meraní.

Po skončení prehliadky sme sa spolu s našim odborným dozorom prof. Riečanovou a prof. Tomkovou presunuli do botanickej záhrady. Tu nás už očakávali doktoranti fakulty biológie. Boli nám prezentované tri prednášky. Prvá bola zameraná na život a prežívanie lišajníkov. Študenti si mohli niekoľko druhov na vlastné očí poobzerať a niektorých sa mohli aj dotknúť. Druhá prednáška bola v tzv. kultivačnej miestnosti, kde sa umelo vytvárajú podmienky pre rast a vývin rastlín. Tretia prebiehala v biologickom laboratóriu, kde študenti mali možnosť pracovať s rôznymi pomôckami a vyskúšať si prácu odborníkov pod ich vedením.

Exkurzia bola venovaná žiakom tretích a štvrtých ročníkov, ktorí v škole navštevujú semináre z biológie. Celý deň prebiehal vo vedeckom duchu. Tím, ktorí sa chystajú maturovať z biológie, to pomohlo rozhodnúť sa ako ďalej, a nematurantom táto aktivita rozšírila ich vedomostný obzor. Prehliadky zožali veľký úspech a už netrpezlivo očakávame na ďalšie.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume