Bezsvedomie

Každý rok o takomto čase navštevujeme náš kultúrny dom. Tentoraz to bolo s cieľom zistiť, ako veľmi nás ovláda naše svedomie. Pomohla nám v tom kapela s hlavným spevákom Robom Šimkom. Prostredníctvom vtipov a zábavných príbehov nám vysvetlili, ako by sme sa mali správať k svojim rovesníkom a priateľom v škole. Nechýbali ani najväčšie hity z ich najnovšieho albumu Bezsvedomie. Niektoré príbehy však neboli zábavné, ale poukazovali na príbehy v skutočnom živote, ktoré nie sú také, ako si mnohí predstavujeme. Žiaci boli s koncertom spokojní a zobrali si z neho ponaučenie. Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku. V tomto duchu sa niesol celý výchovný koncert.

...späť...