Podnikanie v cestovnom ruchu

Dňa 30.10.2013 sa vrámci krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu uskutočnila návšteva Kraľovskej aleje v Čečejovciach, uprostred ktorej sa nachádza kultúrna pamiatka- ranogotický kostol. Kráľovskú alej tvorí sedem osobností, ktoré vládli v stredoveku a ich panovanie je previazané s týmto krajom. Sochy Kráľovskej aleje navrhol pre Čečejovce známy historik a popularizátor miestnych dejín Jozef Duchoň. V aleji môžete vidieť týchto kráľov- Samuela Abu, Ladislava I., Bela IV., Karola I. Róberta, Ľudovíta I. Veľkého, Žigmunda Luxemburského a Mateja Korvína.Veľmi sa nám to páčilo a mnohí z nás ani netušili, že také niečo u na okolí máme.

...späť...

... fotografie sú vo fotoalbume