Ukončenie šk. roku a ocenenie najlepších

Na posledný deň v tomto školskom roku sa už niekoľko týždňov tešili všetci žiaci. Po krátkom kultúrnom programe v telocvični školy boli za svoje zásluhy ocenení študenti, ktorí už tradične z rúk pani riaditeľky prevzali malé balíčky, ako odmenu za snahu a výsledky svojej činnosti v rôznych súťažiach, či olympiádach v školskom roku 2012/2013.


Foto: Ocenení študenti za výborný prospech

OCENENÍ ŠTUDENTI:

I.OA
Simona Herichová - za výborný prospech
Marco Hužvár - za výborný prospech
Matúš Rácz – za výborný prospech
Nikoletta Szabóová - za výborný prospech
Vanessa Vargová - za výborný prospech

II.OA
Richard Pastirčák - za výborný prospech a 3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a víťazstvo v matematickej súťaži KLOKAN v kategórii Benjamín 7
Gréta Dánielová – za výborný prospech
Michaela Hudáková – za výborný prospech
Vanessa Kováčová - za výborný prospech
Sandra Simková – za výborný prospech
Adam Lukács – za 2. miesto v obvodnom kole a úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole geografickej olympiády
František Sciranka – za víťazstvo v matematickej súťaži KLOKAN v kategórii Benjamín 7

III.OA
Ruth Borovská – za výborný prospech
Pavol Szepsi – za výborný prospech
Michal Szabó – za 0 vymeškaných hodín počas celého školského roku
Ronald Balog – za 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže I- bobor
Simonetta Merténová – za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Európa v škole
Viktória Schurgerová - za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády z nemeckého jazyka

V.OA
Matej Ujczo – za 3. miesto v krajskom kole atletických majstrovstiev

VI.OA
Petra Gašparová – za výborný prospech
Patrícia Hudáková – za výborný prospech
Nikoleta Mateszová – za výborný prospech
Adrián Szegedi – za výborný prospech a za získanie titulu Celoslovenský expert v anglickom jazyku
Adam Šmelko – za výborný prospech

VII.OA
Matej Nižnik – za výborný prospech

I.A
Patrícia Šimonová – za výborný prospech
Richard Heczei – za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Európa v škole

II.A
Gabriel Harajda – za výborný prospech

III.A
Patrícia Zuskáčová – za výborný prospech
Diana Vozárová – za 0 vymeškaných hodín počas celého školského roka
Natália Kuzmová – za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Európa v škole
Gabriela Danková – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Európa v škole
Alexandra Fedáková - za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Európa v škole
Foto: ocenenia za súťaže a olympiády

Ocenené kolektívy:


III.A–Richard Stromp, Monika Kababíková, Ivan Popovics, Silvia Smetanová, Roland Hančin, Adrián Juríček - za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Európa v škole


Volejbalistky – Katarína Kötelešová, Klaudia Jusková, Ráchel Borovská, Patrícia Hudáková, Sophia Cingeľová, Michaela Džupinová, Erika Župčanová, Monika Kababíková - za 4. miesto v krajskom kole vo volejbale

Zber papiera:

1. miesto - Nikoletta Szabóová - I.OA
2. miesto - Diana Vozárová - III.A
3. miesto - Roland Fekete – III.OA
4. miesto – Matej Šmelko - III.OA
5. miesto - Michal Gyuráš - II.OA


Najlepší študent školy:

Martina Janičková
- III.OA - za výborný prospech, za 1. miesto v celoslovenskom kole Shakespearovho memoriálu, za 2. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka


Trieda s najlepšou dochádzkou - III.OA

Na záver sa študenti odobrali do svojich tried, kde dostali vysvedčenia a túžobne očakávané letné prázdniny sa pre nich prakticky práve začali. Veríme, že si cez leto všetci oddýchnu a naberú nové sily do nového školského roka. Tešíme sa na stretnutie v škole opäť v septembri.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume