Shakespeare’s Memorial

Tento rok sa žiaci našej školy - Martina Janičková (III.OA), Richard Pastirčák (II.OA) a Vanessa Vargová (I.OA) - zúčastnili súťaže Shakespeare’s Memorial. Konala sa v Košiciach na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1. Išlo o recitačnú súťaž v anglickom jazyku. Do celoslovenského kola sa nám prebojovala M. Janičková, ktorá vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii. Celoslovenské kolo sa konalo 5.12.2012 v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo 75 súťažiacich. Bola to dobrá skúsenosť, na ktorú nezabudneme.

...späť...