f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Vernisáž - GENIUS LOCI

Vernisáž výstavy mladých nádejných umelcov z Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou – GENIUS LOCI – Duch miesta – sa konala v malej sále jasovského kultúrneho domu na Deň sv. Valentína, a bola venovaná „láske k umeniu“. Autori diel – mladí študenti gymnázia, spolu s kamarátkou z ďalekej Floridy, ktorá je tu študentkou na výmennom pobyte, si užili svoju chvíľu slávy na výstave vlastných diel. Veríme, že patričnú hrdosť prežívala aj pani riaditeľka RNDr. Zuzana Borovská, ktorá sa osobne zúčastnila vernisáže. Aktivita, kde každý mal napísať na lístok „ktoré miesto má na svete najradšej“ a oživenie formou natáčania Petrom Szilvássym, prispeli k tomu, že aktéri budú mať túto akciu navždy vrytú do pamäti, na ktorú sa nezabúda, tak ako na svoju prvú lásku. Pocit hrdosti a pocty, že sú pre rozširovanie kultúry užitoční, vyvolala v autoroch práve možnosť zviditeľniť sa prostredníctvom kamery. Výstava je vlastne zavŕšením všetkých Plenérov, ktoré za posledné roky organizuje Mgr. Františka Fehérová. Autorom prajeme ďalšie úspešné tvorivé vyžitie a všetkých vás očakávame na výstave do konca marca.

... fotografie z Vernisáže nájdete vo fotoalbume

...späť...