Medzinárodný deň školských knižníc

Vedeli ste, že 22. október je Medzinárodným dňom školských knižníc? Naši primáni a sekundáni to vedia, pretože práve oni si ten sviatok pripomenuli. Ako ináč, keď nie v knižnici a s knihou v ruke? V úvode sa všetci započúvali do tvorby G. Futovej v podaní Miša Soroku a Mišky Pástorovej z IV.A. Ukážky z knihy Nezblázni sa mamička! všetkých zaujali, poslucháči sa sústredili, lebo nasledoval test. Boli v ňom otázky z prečítaného textu, ale aj iné úlohy, ktoré si vyžadovali vedomosti, šikovnosť, ale hlavne dobrú orientáciu v knižničných priestoroch. Práve pri tom hľadaní mnohí objavili diela, ktoré ich zaujali. A keďže sa blížia dlhé zimné večery, viacerí sa zásobili knihami a ponáhľali sa domov čo najskôr vliezť pod perinu. A hor sa do čítania!

...späť...

... viac fotografií nájdete už vo fotoalbume