KLOKAN 2013

Dňa 25. marca 2013 sa do medzinárodnej súťaže KLOKAN zapojilo 16 žiakov z tried II.OA, III.OA a VII.OA. Súťažilo sa v kategóriách Benjamín VII (6 žiakov), Benjamín VIII (7 žiakov) a Junior G34 (3 žiaci). Žiakom sa aj tohto roku na súťaži páčilo, že riešili zaujímavé a nie príliš ťažké úlohy, že súťažili o zaujímavé ceny a že sa mohli vo vedomostiach porovnať s rovesníkmi. Naše najlepšie výsledky:

  • František Sciranka, II.OA (73,3% bodov, 87% žiakov malo menej bodov)
  • Richard Pastirčák, II.OA (73,3% bodov, 87% žiakov malo menej bodov)
  • Pavol Szepsi, III.OA (70,8% bodov, 76,7% žiakov malo menej bodov)
  • Denis Németh, II.OA (70% bodov, 83,2% žiakov malo menej bodov)

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...