f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Imatrikulácia

Dňa 18. októbra 2012 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov a primánov. Na úvod sa prváci predviedli tanečným programom, ktorý si sami nacvičili.

Po ich vystúpení im žiaci II.A triedy pripravili zábavné úlohy v zmysle rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov.

Primáni ako elfovia museli zas prekonať strastiplnú cestu plnú nástrah (napr. Hora osudu či more dravých piraní), ktorú im vytvorili žiaci II.OA triedy.

Po úspešnom absolvovaní úloh boli žiaci slávnostne pasovaní za študentov gymnázia (primáni mečom, prváci lopatou). Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a dobrú náladu umocňoval aj častý potlesk žičlivého publika.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume